Sofinanciranje aktivnosti

Operacijo uvajanje Sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 delno financira Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
Cilj operacije je izboljšanje poslovnih procesov, povečanje učinkovitosti podjetja, večja repoznavnost podjetja na trgu in izboljšanje kakovosti storitev.
Višina sofinanciranja aktivnosti znaša do 3.312,00 EUR.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji najdete na spletni strani: www.eu-skladi.si.