Plazmanitriranje ali ionsko nitriranje in Nitrokarburiranje

Plazmanitriranje

Pri postopku nitriranja v plazmi difundirajo atomi dušika v površino obdelovanca in tvorijo različne oblike nitridov z železom Fe2N, Fe3N, Fe4N. Na površini obdelovanca tvorijo vezno cono, prosti atomi dušika pa difundirajo v notranjost do globine 0.8 mm in tvorijo mehkejšo difuzijsko cono. Visoka površinska trdnost, izjemne drsne lastnosti, obdelava pri nizkih temperaturah, v večini primerov so kosi lahko končnih oblik (tudi z ostrimi tolerancami) z najnovejšo opremo dosegamo visoko ponovljivost in kvaliteto.
Nitrokarburiranje

Je postopek kateri združuje plazemsko nitriranje ter ogljičenje hkrati. Prav tako pa se kot s plazma nitriranjem doseže visoka površinska trdnost, izjemne drsne lastnosti, obdelava poteka pri nizkih temperaturah. V večini primerov so kosi lahko končnih oblik (tudi z ostrimi tolerancami).
Uporablja se predvsem za jekla z manj ali brez legirnih elementov. Z najnovejšo opremo dosegamo visoko ponovljivost in kvaliteto.
Prednosti postopkov nitrokarburiranja in plazmanitriranja pred ostalimi postopki:

minimalne deformacije izdelkov
• gladka in čista površina vezne cone
• običajno ni potrebna naknadna obdelava ( včasih le poliranje )
• možnost delnega oz. parcialnega nitriranja
• možnost ponovnega nitriranja
• ekološko čista tehnologija
• popolna ponovljivost postopka

Plazmanitrirani in nitrokarburirani strojni deli in orodja imajo naslednje lastnosti:

visoko korozijsko odpornost
• visoko obrabno obstojnost
• večjo časovno trajno trdnost
• odpornost proti upogibnim dinamičnim obremenitvam
• večjo žilavost
• večjo tlačno trdnost
• daljšo življensko dobo
• višjo temperaturno obstojnost

Področja uporabe nitrokarburiranja in nitriranja v plazmi
Strojna industrija:

zobniki
• pogonske osi
• vodila
• deli iz sive litine
• polži
• ekstrudorji ohišja ležajev

Avtomobilska industrija:

zobati venci
• pogonske osi
• ventili
• sinhronski obroči za pogon
• zobniki iz sintranih materialov
• spiralne in listnate vzmeti

Orodjarstvo:

vsa preoblikovalna orodja
• utopi
• matrice, patrice
• glodala
• navojni svedri
• vpenjalne konice za stružnice
• orodje za tlačno litje zlitin
• vložki za razna orodja
• razni deli in orodja za živilsko industrijo